Instagram

Instagram
Bistro Sezóna

Facebook

Facebook
Bistro Sezóna

Soutěž / Vařte, pečte, smažte s Bistrem Sezóna

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1. Úplná pravidla soutěže „Vařte, pečte, smažte s Bistrem Sezóna
 2. Níže uvedený text představuje úplná pravidla soutěže „Vařte, pečte, smažte s Bistrem Sezóna. Jedná se o jediný dokument, který úplně a závazně upravuje pravidla soutěže. 
 3. Organizátor soutěže Organizátorem a pořadatelem  soutěže je blogerka Martina Kunstovná a restaurace Chagalls club restaurant, Kozí 5, 110 00 Praha 1. Pořadatelem ani organizátorem není provozovatel elektronické sociální sítě  Facebook (dále jen „síť Facebook“).
 1. Doba  konání soutěže Soutěž proběhne v období od 19.7. 2014 do 17. 8. 2014 (dále jen „doba konání soutěže“) na internetu. 
 1. Soutěžící
         Soutěže se může zúčastnit fyzická osoba starší 16 let s doručovací adresou na území České republiky
         nebo Slovenské   republiky, která splní stanovená pravidla soutěže.
 1. Účastník soutěže – je fanoušek facebookové stránky Bistro Sezóna, který v uvedeném termínu uvaří, upeče, usmaží jakýkoli pokrm  podle receptů zveřejněného na blogu Bistro Sezóna http://bistrosezona.blogspot.cz
  1. Ůčastníkem souteže se stává v okamžiku kdy zašle svoji autorskou  fotografii uvařeného receptu na e-mail kunstovna.martina@seznam.cz. 
  2. Podmínkou účasti v soutěži je být k okamžiku, kdy se zájemce o účast v soutěži chce soutěže zúčastnit, již zaregistrován jako uživatel na síti Facebook a být fanouškem  facebookové stránky 
  3. Bistro Sezóna : https://www.facebook.com/bistrosezona?fref=ts  a 
  4. Chagalls Club Restaurant :  https://www.facebook.com/Chagalls?fref=ts
Soutěžící musí dodržovat veškerá pravidla použití sítě Facebook uvedená zejména na www.facebook.com/terms.php.
Soutěžící zasláním jeho autorské fotografie dává souhlas k jejímu zveřejnění na facebookové stránce blogu Bistro Sezóna. 
Ze soutěže jsou vyloučeny osoby v pracovním nebo obdobném vztahu k organizátorovi, pořadateli či k dalším osobám pověřeným zajištěním této soutěže a osoby, které jsou ke kterékoliv z takových osob ve vztahu osob blízkých.
Fotografie a sdělení, která soutěžící zašlou budou vloženy na facebookovou  stránku blogu Bistro Sezóna (dále společně jen „vložený materiál) nesmí odporovat právním předpisům České republiky, nesmí ohrožovat mravní výchovu dětí a mládeže a musí být etický (zejména nesmí obsahovat pornografii, násilí, vulgaritu, rasovou nesnášenlivost apod.). 
Soutěžící vstupem do soutěže provedením přihlášení potvrzuje, že:
 • je výhradním autorem veškerého vloženého materiálu, nebo že má řádný souhlas
           (spolu)autorů vloženého materiálu; 
 • má řádné souhlasy od všech osob zachycených na vloženém materiálu;
 • má řádné souhlasy vlastníků jakýchkoliv věcí, ochranných známek, obchodních
           označení a jiných podobných nehmotných statků zachycených na vloženém        materiálu,
to vše k  užití vloženého materiálu v soutěži v souladu s těmito pravidly a s pravidly sítě Facebook. 
Osoba, která nesplní kteroukoliv z podmínek účasti uvedenou v těchto pravidlech, se nemůže soutěže účastnit, a pokud se soutěže účastní, nemá nárok na výhru a může být kdykoliv ze soutěže bez náhrady vyloučena.
 1. Mechanismus soutěže
  1. V termínu 19.7. 2014 budou registrovaní fanoušci blogu Bistro Sezóna vyzváni k účasti v soutěži. Princip soutěže bude spočívat v přípravě receptu z blogu Bistro Sezóna. Účastníci souteže začnou zasílat své fotografie s krátkým popisem k receptu.
  2. Zaslané fotografie budou spolu s se stručným představením soutěžícího uveřejněny na facebookové stránce Bistro Sezóna.
  3. Do slosování budou zařazeny všechny zaslané recepty, které budou odpovídat  popisu soutěžních pravidel. 
  4. Jeden autor bude vylosován ze všech publikovaných receptů.
  5. dne 18. srpna  2014 bude provedeno losování a vyhlášení výherce.
  6. první vylosovaný získá cenu v podobě voucheru do Chagalls club Restaurant 

 1. Výhry v soutěži a jejich oznámení
  1. první vylosovaný získá cenu v podobě voucheru na tříchodové menu bez nápojů  do Chagalls club Restaurant s platností 2 měsíce od zaslání výhry v elektronické podobě .
Oznámení vítězů proběhne na facebookové stránce Bistra Sezóna a následně bude odeslán voucher s výhrou vítězi v elektronické podobě .

Nárok na výhru  ztrácí soutěžící, který nesplní některou z podmínek účasti v soutěži nebo neprokáže její splnění, a dále soutěžící, který jinak jedná v rozporu s těmito pravidly, nebo který je ze soutěže vyloučen. Na výhry nevzniká právní nárok a není možné je směnit za hotovost ani místo nich požadovat jiné plnění.
Výhra soutěžícího, kterou  z důvodů spočívajících nikoli na straně pořadatele nebo organizátora nebude možno doručit, propadá ve prospěch pořadatele.
 1. Autorská práva, souhlas se zpracováním osobních údajů a schválení pravidel
Vstupem do soutěže vyjadřuje soutěžící souhlas s pravidly soutěže.
Vstupem do soutěže soutěžící:
 • souhlasí, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění (v tomto bodě dále jen „zákon), se zpracováním svých osobních údajů, poskytnutých v rámci soutěže pořadateli a organizátorovi k marketingovým účelům tj. např. k nabízení obchodu a služeb, a to až do písemného odvolání tohoto souhlasu;
 • potvrzuje, že byl pořadatelem coby správcem osobních údajů, případně z jeho pověření organizátorem coby zpracovatelem osobních údajů, informován o všech právech vyplývajících ze zákona, tj. zejména o tom, že poskytnutí těchto údajů je dobrovolné, že má právo přístupu k nim, jakož i o dalších právech vyplývajících z tohoto zákona. 

Účastník soutěže bere na vědomí, že souhlas se zpracováním osobních údajů může kdykoliv odvolat. 
 1. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla anebo podmínky soutěže včetně změny doby jejího trvání, či soutěž kdykoliv přerušit nebo ukončit bez náhrady, a to s účinností ode dne uveřejnění na facebookové stránce Bistro Sezóna nebo blogu Bistro Sezóna.
 2. Organizátor neručí za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v soutěži (především za funkčnost internetu a elektronické sociální sítě Facebook) ani za jednání třetích osob na sociální síti Facebook či jinde na Internetu. 
 3. Pořadatel ani organizátor soutěže neručí za ztrátu, nedoručení nebo prodlení výhry poté, co ji odešle výherci e-mailem.
 4. Účast v soutěži ani výhru nelze vymáhat soudní cestou.
 5. Tato soutěž není sponzorovaná, spravovaná nebo přidružená k síti Facebook. Informace poskytnuté v rámci soutěže neposkytuje soutěžící provozovateli sítě Facebook. Všechny dotazy, komentáře nebo stížnosti musí být směřovány organizátorovi, nikoliv provozovateli sítě Facebook.
 6. V ostatním se soutěž a vztahy mezi soutěžícími a organizátorem a pořadatelem řídí právním řádem České republiky s vyloučením kolizních norem mezinárodního práva soukromého.

V Praze, dne 15. července  2014 

Nejoblíbenější recepty

Počet zobrazení stránky